Privātuma politika

Privātuma politika un Personas datu vākšana un uzglabāšana

Datu vākšana

“Delei.lv” ievācamā informācija

1. Lietojot interneta Vietnes, no to Apmeklētāja var tikt pieprasīta Reģistrācija, lai viņš varētu izmantot noteiktus Pakalpojumus.
2. “Delei.lv” ir tiesības pēc saviem ieskatiem izmantot visu Apmeklētāja sniegto informāciju, kuru Apmeklētājs sniedz, veicot Reģistrāciju, kā arī citos veidos “Delei.lv” uzkrāto informāciju par Apmeklētāju.
3. Informācija, kas tiek ievākta, Apmeklētājam veicot Reģistrāciju un/vai pieslēdzoties interneta Vietnēm, kā arī tieši apmeklējot interneta Vietnes, tiek iedalīta anonīmajā un personīgajā informācijā.
4. Anonīmā informācija. “Delei.lv” ievāc anonīmu informāciju, kas saistīta ar faktiem, kuri nevar tikt piemēroti individuālam apmeklētājam. Piemēram, “Delei.lv” ievāc noteiktu informāciju ik reizi, kad Apmeklētājs viesojas “Delei.lv” tīmekļa portālā, lai tādējādi uzlabotu Vietnēs iegājušajiem apmeklētājiem vietnes pārlūkošanas kvalitāti. “Delei.lv” ievāc visu apmeklētāju IP adreses un saistītos datus (piemēram, pēdējās interneta vietnes adresi, kuru persona apmeklējusi pirms ienākšanas “Delei.lv” internetā portālā), kā arī izmantoto tīmekļa pārlūku un operētājsistēmu tipus (piemēram, “FireFox” pārlūkprogramma “Windows” operētājsistēmā). “Delei.lv” šādu informāciju par visiem apmeklētājiem ievāc Pakalpojumu pārraudzības, pilnveidošanas un citiem mērķiem. “Delei.lv” apkopo arī informāciju par Apmeklētāja atbildēm uz jautājumiem, kas Vietnēs uzdoti, tiecoties noskaidrot Apmeklētāja viedokli par Pakalpojumiem, kā arī par Vietnēs ievietoto reklāmu. “Delei.lv” šo informāciju saņem no visiem apmeklētājiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir reģistrējušies, vai ne.
5. Personiskā informācija. Tā ir informācija, kas saistīta ar datiem, kuri precīzi nosaka, kas ir Apmeklētājs, piemēram, viņa vārds, tālruņa numurs u.c. Šāda informācija var tikt ievākta kā papildinājums anonīmajai informācijai. “Delei.lv” Personisko informāciju turpmāk nosauktajos veidos ievāc no dažādām Vietņu sadaļām. Ja Apmeklētājs vēlas izmantot Maksas Pakalpojumus, “Delei.lv” var pieprasīt, un Apmeklētājam ir jāsniedz arī tādu informāciju kā kredītkartes numurs, Apmeklētāja tālruņa numurs un citi dati. Ja Apmeklētājs nesniedz “Delei.lv” pieprasīto informāciju, “Delei.lv” var neļaut Apmeklētājam izmantot noteiktus Pakalpojumus.
6. Korespondence un komunikācija: ja Apmeklētājs sazinās ar “Delei.lv”, tad “Delei.lv” var saglabāt šādas saziņas ierakstus un citu ar to saistīto informāciju.
7. “Delei.lv” ir tiesības uzkrāt informāciju par Apmeklētāju, viņam pieslēdzoties pie tīmekļa. Šī informācija rāda, kādas tīmekļa vietnes Apmeklētājs apmeklē, cikos un cik bieži tas notiek. Tāpat šī informācija ietver datus, ko Apmeklētājs sūta “Delei.lv“ tīklā.

Datu apstrāde
1. Pakalpojumu sniedzējs apstrādā Lietotāja sniegtos personas datus, tāpēc apstrādājamo personas datu apjoms ir atkarīgs no paša Lietotāja. Visbiežāk tiek apstrādāti šādi dati: Lietotāja vārds, uzvārds, segvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, fotogrāfija/-as, IP adrese, intereses, sarakstes ziņu saturs, dzīvesvieta, dzimums, dzimšanas datums/vecums, pievienošanās un iziešanas laiks, portāla pārlūkošanas vēsture, ģimenes stāvoklis, kredītkartes un/vai bankas konta numurs.
2. Pakalpojumu sniedzējs visu iepriekš minēto informāciju, kas veido Lietotāja personas datus, bez Lietotāja piekrišanas nenodos nekādām trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa atbilstošie tiesību akti, vai tas ir nepieciešams paša pakalpojuma sniegšanai. Pašlaik pakalpojumu sniegšanas nolūkos dati tiek sniegti personām, kas nodrošina ar maksājumiem saistītos pakalpojumus, kā arī personām, kas sniedz dienesta nomas pakalpojumus. Šīs personas, sniedzot savus pakalpojumus, piekļūst vai var piekļūt noteiktai Lietotāja informācijai. Taču pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai minētie personas dati nevarētu tikt izmantoti nekādiem citiem mērķiem un būtu izmantojami tikai tādā apjomā, kādā tas nepieciešams viņiem uzticēto funkciju veikšanai.
3. Reģistrējoties iepazīšanās portālā kā Lietotājam un piekrītot šiem noteikumiem, persona sniedz savu piekrišanu neierobežotā daudzumā saņemt no Delei.lv vietnes gan informatīva, gan arī reklāmas un cita rakstura informāciju.
4. Informatīva, reklāmas un cita veida informācija Lietotājam var tikt sniegta jebkādā veidā, atbilstoši noteiktiem datiem, ko Lietotājs sniedzis portālam. Visbiežāk tiešā mārketinga mērķiem var tikt izmantoti šādi dati: Lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, fotogrāfija, IP adrese, intereses, sarakstes ziņu saturs, dzīvesvieta (adrese), dzimums, dzimšanas datums/vecums, pievienošanās un iziešanas laiks, vietnes pārlūkošanas vēsture. Lietotājam ir tiesības atcelt savu piekrišanu saņemt minēto informāciju no Delei.lv. Paziņojums par informācijas sūtīšanas pārtraukšanu ir jānosūta uz rekvizītos norādīto vietnes pakalpojumu sniedzēja e-pastu vai, piezvanot uz tālruni: +37064608218.

Datu uzglabāšana
1. Visa Lietotāja reģistrācijas un iepazīšanās portāla pakalpojumu lietošanas laikā sniegtā Lietotāja personiskā informācija un citi dati tiks uzglabāti gadu pēc tam, kad datu subjekts pats izdzēsis savus datus, vai gadu pēc subjekta pēdējās aktivitātes dienas portālā. Ja Lietotājs pats izdzēš datus, tie noteiktu laiku tiek uzglabāti neaktīvajā datubāzē.
2. Reģistrācijas laikā Apmeklētāja sniegtā informācija, kā arī jebkura cita informācija, kas kļūst pieejama, “Delei.lv” Apmeklētājam lietojot Vietnes un/vai Pakalpojumus, tiek ievākta un uzglabāta tikai “Delei.lv”. “Delei.lv” ir tiesības saskaņot pēc “Delei.lv” ieskatiem izvēlētu informāciju par Apmeklētāju ar trešajām personām tikai tai apjomā, cik tas nav pretrunā ar “Delei.lv” personas datu apstrādes noteikumiem, “Delei.lv” lietošanas noteikumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem.
3. “Delei.lv” pievērš Apmeklētāja uzmanību tam, ka Vietnēs var būt saites uz citām interneta vietnēm. Dažās no šādām interneta vietnēm var tikt ievākta Apmeklētāja personiskā informācija, savukārt interneta reklāmas vietnes savās reklāmās var izmantot sīkdatnes (cookies) un interneta bāksignālus (web beacons) (jeb tā dēvētos “tīmekļa spiegus”), lai ievāktu informāciju par Apmeklētāju. Lūdzam izlasīt Privātuma politikas 4. nodaļu, kurā uzzināsiet vairāk par par reklāmu Vietnēs. “Delei.lv” privātuma politika un tajā izteiktie nosacījumi neietver trešo personu piemērotos privātuma politikas un informācijas ievākšanas nosacījumus. “Delei.lv” nav un netiks uzskatīts par atbildīgu par nekādām trešo personu, kas ievāc informāciju par Apmeklētāju, darbībām.

Personu identificējošas informācijas uzglabāšanas vieta
1. Apmeklētājs saprot un piekrīt tam, ka Apmeklētāja Pievienošanās dati, kā arī jebkura cita ar Apmeklētāju saistītā informācija, ko ievāc “Delei.lv”, var tikt uzglabāta tiklab Lietuvas Republikā, kā arī jebkurā citā valstī. Lietodams interneta vietnes, Apmeklētājs piekrīt iepriekš minētās informācijas nodošanai ārpus Apmeklētāja valsts robežām.
2. Līdzekļi, ko Apmeklētājs var izmantot, lai aizsargātu savu informāciju
3. “Delei.lv” brīdina, ka Apmeklētājam, izmantojot Vietnē sniedzamos Pakalpojumus, ir jābūt piesardzīgam un nevajadzētu atklāt savu Personisko informāciju (kāda ir, piemēram, Apmeklētāja īstais vārds, personas kods, e-pasta adrese u.tml.) trešajām personām. Šāda informācija var tikt izmantota un vērsta pret Apmeklētāja interesēm, kā arī izmantota krāpšanai, nevēlamu e-pasta vēstuļu sūtīšanai u.tml. darbībām. Lai ierobežotu nevēlamo vēstuļu sūtīšanu, “Delei.lv” bloķē noteiktas elektroniskās adreses un domēnus, no kuriem neļauj nosūtīt vēstules uz jebkura apmeklētāja, kas izmato Vietnēs sniedzamos e-pasta pakalpojumus, e-pastu.
4. “Delei.lv” tiecas aizsargāt nepilngadīgos, kuri izmanto Vietnes un tajās sniegtos Pakalpojumus, taču “Delei.lv” nav nekādu iespēju aizsargāt šādas personas pēc tam, kad tās iziet no Vietnēm. “Delei.lv” lūdz Apmeklētāju brīdināt nepilngadīgās personas par to, lai, izmantodami Vietnes un/vai Pakalpojumus, viņi nesniegtu savu personisko informāciju nekādām trešajām personām.
5. “Delei.lv“ pievērš vecāku uzmanību iespējām lietot programmatūras, kas nepilngadīgām personām liedz iespēju internetā piekļūt neatbilstošai informācijai.

Apmeklētāja informācijas maiņa un tiesības tikt aizmirstam
1. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar personas datiem, kas par viņu ievākti, un ar iespējām šīs tiesības viegli un pamatotā laikposmā izmantot, lai zinātu par datu apstrādi un varētu pārbaudīt tās likumīgumu.
2. Lietotājam, uzrādot personas identitāti apliecinošu dokumentu, vai tiesību aktos noteiktajā kārtībā apstiprinot savu identitāti ar elektronisko sakaru līdzekļiem, kas ļauj pienācīgi identificēt personu, ir tiesības bez maksas iepazīties ar pakalpojumu sniedzēja apstrādājamajiem viņa datiem un saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi viņas personas dati ir savākti, kādos nolūkos tie tiek apstrādāti, un kam tiek sniegti un ir sniegti vismaz pēdējā gada laikā. Pakalpojumu sniedzējs, saņēmis Lietotāja lūgumu, ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc Lietotāja lūguma saņemšanas dienas rakstveidā izsniedz lūgtos datus vai norāda atteikuma apmierināt šādu lūgumu iemeslus. Pēc Lietotāja lūguma šie dati var tikt sniegti rakstiski. Ja Lietotājs, iepazinies ar saviem personas datiem, konstatē, ka tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi, viņš vēršas pie pakalpojumu sniedzēja (rakstiski, e-pastā, pakalpojumus sniedzošajā vietnē vai citā veidā). Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums personas datus pārbaudīt un nekavējoties izlabot nepareizos, nepilnīgos vai neprecīzos personas datus un/vai apturēt šādu personas datu apstrādes darbības, izņemot uzglabāšanu. Lietotājs var iesūdzēt pakalpojumu sniedzēja kā datu pārvaldītāja un/vai apstrādātāja darbības (bezdarbību) Valsts Datu aizsardzības inspekcijā 3 mēnešu laikā pēc atbildes saņemšanas dienas vai 3 mēnešu laikā pēc dienas, kad beidzies atbildes sniegšanai noteiktais termiņš.
3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu dzēsti un to apstrāde netiktu turpināta, ja personas dati vairs nav vajadzīgi mērķiem, kuriem tie tika ievākti vai citādi apstrādāti, ja datu subjekts ir atcēlis savu piekrišanu vai nepiekrīt, ka viņa personas dati tiktu apstrādāti.
4. Apmeklētājs var un Noteikumos paredzētajos gadījumos viņam arī ir pienākums papildināt un/vai mainīt savus Pievienošanās datus, ja tie ir mainījušies. Pievienošanās dati var tikt mainīti Vietnēs norādītajā kārtībā un veidos.

Informācijas aizsardzības līdzekļi
1. “Delei.lv” izmanto programmatūru un citus līdzekļus, ar kuriem tiecas aizsargāt visu Apmeklētāju Pievienošanās datus. Pie Apmeklētāja Pievienošanās datiem var piekļūt tikai tam pilnvaroti “Delei.lv” darbinieki.
“Delei.lv” nestrādā ar kredītkartēm un neievāc, neuzglabā un citādi nestrādā ne ar kādu citu informāciju, kas saistīta ar kredītkartēm. Par šīs informācijas vākšanu un aizsardzību ir atbildīga trešā puse, caur kuru tiek veikti maksājumi.
2. “Delei.lv” atgādina, ka Apmeklētājs pats ir atbildīgs par visu Pievienošanās datu slepenību. “Delei.lv” lūdz ievērot piesardzību, izmantojot un uzglabājot Pievienošanās datus. Apmeklētājam, beidzot darbu, vēlams iziet no pārlūkprogrammas, lai tādējādi nodrošinātu, ka neviens nepiekļūs Apmeklētāja e-pastam un personiskajai informācijai, īpaši gadījumos, ja Apmeklētājs izmanto publiski pieejamu datoru (piem., interneta kafejnīcā, bibliotēkā).
3. “Delei.lv” apņemas censties aizsargāt Apmeklētāja personas datus, kurus apstrādā “Delei.lv”, taču, ņemot vērā, ka Apmeklētāja informācija tiek sūtīta internetā, “Delei.lv” brīdina, ka “Delei.lv” nevar garantēt un negarantē nekādas Apmeklētāja nododamās informācijas, tostarp arī personisko datu, drošību.

Nepilngadīgo aizsardzība
“Delei.lv” rūpējas par nepilngadīgo personu tiesību aizsardzību un ierobežo viņu iespējas izmantot visus tikai pieaugušām personām paredzētos Pakalpojumus. Tāpēc visas Vietnes daļas ir paredzētas tikai pieaugušo auditorijai. Nepilngadīgiem apmeklētājiem ir stingri aizliegts apmeklēt šādas Vietnes vai to daļas.

Privātuma politika un sīkfailu izmantošanas principi

Sniedzot “Delei.lv” pakalpojumus un sadarbojoties ar klientiem, mēs vadāmies pēc partnerības principiem. Pēc šiem principiem mēs vadāmies arī, apstrādājot Jūsu personiskos datus un rūpīgi sargājot Jūsu privātumu. Šai dokumentā iepazīstinām ar mūsu interneta vietnē izmantotajiem informācijas par apmeklētājiem ievākšanas un izmantošanas principiem.

Sīkfails (angļu cookies) ir neliels teksta fails, kādi tiek izmantoti vairākumā interneta vietņu lietotāju atkārtotas viesošanās fiksēšanai. Tā kā sīkfaili ir faili bez iedarbības, to lietošana ir droša. Sīkfaili neizplata vīrusus vai citas kaitīgas programmas. Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka sīkfaili tiek izmantoti lielākajā daļā interneta vietņu. Ar “Delei.lv” vietnē izmantojamo sīkfailų palīdzību tiek nodrošināta vietnes pienācīga darbība un tiek radīti labāki nosacījumi vietnes pielāgošanai Jūsu vajadzībām. Savukārt tas ļauj Jums veiksmīgi izmantot vietni, interesēties par “Delei.lv” pakalpojumiem un pasūtīt Jums vēlamos pakalpojumus.

“Delei.lv” vietnē lietojamie sīkfaili:
- obligātie – pašreizējā apmeklējuma informācijas uzglabāšanai;
- rīcības sīkfailai – apmeklējumu statistikas uzglabāšanai;
- funkcinionālie sīkfaili – apmeklētāju izvēles un iestatījumu informācijas uzglabāšanai.

Sīkfailu lietošanas mērķi:
- sīkfailu saglabātā informācija tiek izmantota parasto operāciju un vietnes darbības nodrošināšanai, statistikas datu ievākšanas mērķiem, kā arī, tiecoties vietni pilnveidot un radīt pēc iespējas ērtākas vietnes lietošanas iespējas tās apmeklētājiem.
- sīkfaili mums palīdz arī pazīt Jūs kā vietnes atkārtotu apmeklētāju, saglabāt Jūsu apmeklējumu Delei.lv vietnē vēsturi un atbilstoši tai pielāgot rādāmo saturu. Tādējādi ir iespējams vietni pilnveidot un padarīt Jums ērtāk lietojamu.
- Ja, apmeklējot mūsu vietni, lūdzat ar Jums sazināties, nosūtīdami mums pieprasījumu vai elektronisko vēstuli, norādot savu vārdu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru, mēs šos datus lietojam tikai, lai izpildītu Jūsu pasūtījumu vai sniegtu visu vajadzīgo informāciju par mūsu pakalpojumiem.
- Rīcības sīkfaili ievāc anonīmu informāciju par to, kuras lapas pārlūko vietnes apmeklētāji. Ar to palīdzību mēs uzzinām, kādas preces un kāda tīmekļa informācija Jūs visvairāk interesē.
- Funkcionālie sīkfaili atceras Jūsu pārlūkošanas iestatījumus, tāpēc, apmeklējot vietni nākamajā reizē, nevajadzēs no jauna iestatīt tos pašus parametrus.

Informējam, ka no sīkfailiem iegūtie dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citiem tiesību aktiem. Nekāda informācija nekādām trešajām pusēm netiek nodota.

Atteikšanās no sīkfailiem.

Kādi sīkfaili tiek ierakstīti, Jūs vienmēr varat redzēt savā pārlūkprogrammā. Tāpat Jūs jebkad varat atcelt savu piekrišanu izmantot sīkfailus, mainot iestatījumus un izdzēšot Jūsu pārlūkprogrammā ierakstītos sīkfailus. Pievēršam Jūsu uzmanību tam, ka, izslēdzot sīkfailus, var nedarboties dažas vietnes funkcijas.

Ja nevēlaties saņemt sīkfailus no “Delei.lv” vietnes, atveriet savas pārlūkprogrammas interneta opcijas, izvēlieties “sīkfailu iestatījumi” (angļu Advanced Cookie Settings) un iekļaujiet “Delei.lv” vietnes adresi to vietņu sarakstā, no kurām nevēlaties saņemt sīkfailus. Tāpat Jūs varat izlemt dzēst atsevišķus sīkfailus vai visus iepriekš Jūsu pārlūkprogrammas saglabātos sīkfailus. Vairāk informācijas par sīkfailiem, to dzēšanu un pārvaldību varat uzzināt, apmeklējot interneta vietni www.aboutcookies.org.